Pensionssystemet är inte hotat

Samhällsdebattören Jan Svärd kommer med kritik mot nuvarande pensionssystem. Han menar att det gamla ATP-systemet var bättre och skulle ge befolkningen större trygghet. Vi vet inte utifrån vilka bevekelsegrunder Svärd framför denna kritik, men vi kan konstatera att han har fel på de flesta punkterna.

Redan när ATP-systemet infördes så visste man att det inte var långsiktigt hållbart. Dessutom så lade man hela tiden till saker och fler fick pensionsförmåner utan att ha tjänat in några pensionsrättigheter. Därför så ska vi idag vara glada för att de politiker som satt i riksdagen innan oss, på 1990-talet, faktiskt orkade förändra systemet så att det är betydligt mer hållbart över tiden och generationerna.

Varför var då ATP-systemet inte hållbart? Jo, i likhet med de flesta pensionssystemen i världen så hade det ingen eller dålig koppling till utvecklingen av tillväxt, livslängd, eller sysselsättning. Hade vi fortsatt med det systemet så hade det krävt höjningar av pensionsavgiften vart och vartannat år för att inte gå i graven. Och vi hade fått skjuta en växande skuld framåt i tiden för kommande generationer att betala.

Debattören har fel, när han säger att det nya systemet är uppbyggt på att börsen ska gå bra och ständigt uppåt. Det är en mindre del som går till premiepensionen (ca 12%), och det avgörande för de framtida pensionerna är hur många människor som arbetar.

Däremot så har han rätt när han framhåller att den statliga pensionen kan bli lägre i framtiden därför att människor lever längre. Ja, pensionssystemet är så konstruerat för att vara långsiktigt hållbart. För att våra barn och barnbarn inte ska behöva betala notan. Svärd glömmer också i artikeln att den helt övervägande delen av befolkningen har en tjänstepension. Den kommer att öka i betydelse i framtiden och ge en betydande del i pensionstillskott.

Vi är därför stolta över Sveriges pensionssystem jämfört med de flesta andra system i världen, även om vi mycket väl inser att det inte är fullkomligt. Det är därför som regeringen och pensionsgruppen tillsatt ett antal utredningar som skall förbättra och förstärka systemet. För att nämna några exempel så utreds nu pensionsåldrar, premiepensionen och AP-fonderna.

Slutligen vill vi framhålla att vi har ett pensionssystem som håller och är politiskt stabilt över tid. Det är hållbart idag och ger faktiskt mer idag till dagens pensionärer än ATP-systemet hade gjort. Detta beror på att vi tidigare hade ett prisindex som höjde pensionerna och att vi idag istället höjer dessa med ett löneindex samtidigt som Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer fyra gånger med drygt 14 miljarder kronor.

Gunnar Axén (M)
riksdagsledamot, ordförande socialförsäkringsutskottet

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet, ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar