Satsningar inom familjepolitiken

Alliansen har presenterat sin sjunde gemensamma budget. Det är en budget som fortsätter skapa tydliga möjligheter för att fler ska vara i arbete. Det är inte bara att vi ska ha ett arbete, utan vi måste också kunna ta oss till och från arbetet. Och medan vi är på arbetet ska barnen ha en trygg omsorg även om vi jobbar på natten eller helgen. Därför blir de stora satsningar som Alliansen gör viktiga för familjerna.

Ett eget arbete skapar möjligheter att kunna stå på egna ben och därför kommer regeringens arbetslinje att ytterligare stärkas i budgeten för 2013. Dessutom gör regeringen direkta satsningar inom familjepolitiken för att underlätta för dem som har de ekonomiskt minsta marginalerna. Från och med januari 2013 får studerande familjer med barn en höjning av studiebidraget. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. Denna höjning är riktad till dem som inte har arbetat tillräckligt länge eller som haft för låga inkomster för att få föräldrapenningen relaterad till sin inkomst. Föräldrapenningen kommer också att justeras på ett sätt som skall göra det lättare för nyanlända ut-rikes födda att komma i arbete. Regeringen har även lagt ett förslag om att ungdomar som bor i hus-håll med ekonomiskt bistånd ska kunna tjäna det dubbla mot i dag, utan att familjens ekonomiska bistånd reduceras. Detta för-slag är tänkt som en viktig drivkraft för unga att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Alliansens ambition är att underlätta för familjerna i en tid då många känner sig stressade och har svårt att få tiden att räcka till. Därför kommer VAB-intyget att slopas från och med 1 januari 2013 som ett led i den förenkling som Alliansen vill uppnå för barnfamiljerna. För att sedan föräldrar med obekväm arbetstid ska veta att deras barn har en trygg omsorg medan de är på arbetet, ger nu regeringen 108 miljoner kronor, de kommande fyra åren, för att kommunerna ska kunna bygga ut barnomsorgen på kvällar, nätter och helger. Dessutom ligger nu också ett förslag om att förtydliga RUT-avdraget när det gäller läxhjälp. Redan i dag omfattas läxhjälp av skattereduktion för hushållsarbete men ett förtydligande behöver göras.

Alliansregeringen satsar på familjepolitiken. 2010 höjde regeringen flerbarnstillägget, 2012 höjdes riksnormen för försörjningsstödet och i januari 2012 höjde regeringen även bostadsbidraget för barnfamiljer. Höjningen av bostadsbidraget är riktad så att de som är mest ekonomiskt utsatta ska nås av höjningen som motsvarar i genomsnitt 750 kronor per månad.  Den viktigaste grunden för att ge fler barn bättre förutsättningar för en god start i livet är en stark arbetslinje med en politik som leder till fler jobb. En politik som ger fler möjligheten till jobb och egen försörjning är helt avgörande för att förbättra familjers och barns ekonomiska situation.

GUNNAR AXÉN (m) ORDFÖRANDE i SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
MIKAEL CEDERBRATT (m)
LARS-ARNE STAXÄNG (m)
FINN BENGTSSON (m)
GUNILLA NORDGREN (m)
EVA LOHMAN (m)
ANETTE ÅKESSON (m)
LEDAMÖTER i SOCIAL-FÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

Lämna ett svar