Motion till riksdagen om ett nationellt låssystem för vägbommar så att ambulanssjukvård kommer fram

– Ambulanssjukvården i bl a Västra Götaland har svårt att nå patienter som behöver snabbt omhändertagande då bostadsområden, campingplatser, affärscentra mm begränsar framkomligheten med vägbommar. Visserligen erbjuds ambulanssjukvården ofta en nyckel, tagg eller kort för att låsa upp bommar men det är orimligt att alla ambulanser ska åka omkring med upplåsningsanordning till länets alla vägbommar.  Då det handlar om liv och död bör det göras en översyn av ett nationellt låssystem för vägbommar i bostadsområden, campingplatser mm så att ambulanssjukvård kommer fram, säger Lars-Arne Staxäng (M).
Motionen finns att läsa nedan:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nationellt-lassystem-for-vagbo_H002F%C3%B6216/?text=true

Lämna ett svar