Motioner till riksdagen om en effektivare polis och fler poliser med lokalkännedom samt starkare rättsskydd för enskilda vid parkeringstvister

 

 

 

 

 

 
Lars-Arne Staxäng (M) har lämnat in flera motioner till riksdagen varav två stycken handlar om frågor som i hög grad berör människor och företag i Bohuslän.

– Trots mer resurser till rättsväsendet och drygt 3000 nya poliser de senaste åren så ligger andelen personuppklarade brott på ungefär samma nivåer sedan 2006. Vardagsbrott som bostadsinbrott, stölder och bluffakturor ökar och måste prioriteras av polisen och straffen för dessa brott bör skärpas. Polisen måste också bli effektivare i sitt arbete och vi behöver fler poliser med lokalkännedom.

– Dessvärre sker det allt oftare att privatpersoner fått parkeringsavgift trots att de betalat rätt avgift, samtidigt som parkeringsvakter har vittnat om hur de satt i system att skriva ut felaktiga parkeringsavgifter, förfalskat fotobevis på vindrutor mm. Det är ofta svårt för privatpersoner att få rätt och många känner att det inte är värt tid och resurser på att tjafsa om ett par hundralappar. En del kan känna rädsla för att hamna inför domstol och väljer då att betala avgiften. Dessa förfaranden inom parkeringsbranschen måste upphöra, därför bör privatpersoners rättsskydd vid domstolsprövning av parkeringstvister stärkas.

Motionerna finns att läsa nedan:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Effektivisering-av-polisens-ar_H002-E6AE6AC5-80A5-4FA1-BB40-FE26173CB1CC/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forstarkt-rattsskydd-for-enski_H002-1CFA9676-4AD7-495B-BF26-0496E7FE3489/?text=true

Lämna ett svar