Den högsta reala ökningen av inkomstpensionen någonsin nästa år

En pensionär med inkomstpension får 2013 sin pension höjd med 4,1 %. Det är den högsta reala ökningen av inkomstpensionen någonsin. I praktiken innebär det för en pensionär med en pension på 12.000 kr i månaden en höjning med 492 kronor i månaden.
Alliansregeringen fastställde häromdagen flera olika index som inkomstindex och prisbasbeloppet som bl a påverkar pensionen. Det förhöjda prisbasbeloppet påverkar garantinivån för en ogift pensionär, som född 1938 eller senare, blir 89 kr mer i månaden jämfört med i år. Anledningen till att denna höjning blir lägre, är att här följer man prisindex istället för ett löneindex. Men man riskerar heller inga sänkningar av pensionerna.
Alliansregeringen har sedan tidigare sänkt skatten på pension med sammanlagt 12,8 miljarder kr. Det är glädjande att pensionärer i Sverige till skillnad från nästan alla andra europeiska länder har mer över i plånboken trots finans- och skuldkriser.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän, ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar