Nya regler kring arbetskraftsinvandring har gett många möjlighet att få tillstånd att arbeta i Sverige

Sverige är idag ett av världens mest öppna länder, välkända för vår transparens och tolerans.  Trots det var det bara fyra år sedan alliansregeringen bröt med den tidigare Socialdemokratiska politiken och möjliggjorde för utomeuropeiska medborgare att kunna komma som arbetskraftsinvandrare till Sverige.

För personer utanför EU-området som velat komma för att bo och leva i Sverige, har asyl länge varit den enda möjliga vägen. Denna trångsynta politik har gjort att Sverige bidragit till att rörelsefriheten för dessa människor begränsats, samtidig som företag på den svenska arbetsmarknaden haft svårt att få sina rekryteringsbehov tillgodosedda.

När alliansregeringen tog makten år 2006 var detta ett av de områden där behovet av reformer var som störst. När regeringen tillsammans med Miljöpartiet genomförde reformen för en ökad och mer flexibel arbetskraftsinvandring 2008, var det med utgångspunkten att den enskilde arbetsgivaren har bäst kunskap om vilka kompetens- och rekryteringsbehov som finns i den egna verksamheten.

Det är viktigt att vi välkomnar de som vill söka ett arbete och en bättre tillvaro i Sverige, inte bara för individens möjlighet att utvecklas utan även för företagens och samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Då vi vet att varannan kommun i Sverige kommer att ha en negativ befolkningstillväxt fram till 2035 och att arbetsmarknaden redan idag lider av stora matchningsproblem, är en fortsatt liberal arbetskraftsinvandring viktig.

När det diskuteras arbetskraftsinvandring såväl som andra migrationsfrågor, finns det alltid grupper som försöker koppla detta till våra olika samhällsproblem. Från Sverigedemokraterna hörde vi senast här om veckan att Sverige bör försvåra för dem som vill komma hit och arbeta eller återförenas med sina anhöriga då dem inte anser att dessa människor ska kunna få vara i Sverige. Detta är ett synsätt som vi inte delar, då det i grunden handlar om hur man ser på och värderar olika människor.

De nya reglerna kring arbetskraftsinvandringen har gett många människor möjlighet att få ett giltigt tillstånd att vara och arbeta i Sverige. En person som vill få arbetstillstånd i Sverige ska ha ett erbjudande om arbete med samma villkor gällande, lön, arbetstid och övriga förmåner, som den som redan befinner sig i landet. Med en reglerad och välordnad arbetskraftsinvandring är detta nu möjligt.

Hårdare gränser och ökad byråkrati för dem som vill arbeta i Sverige är aldrig är rätt väg att gå. Vårt mål är att göra den svenska arbetsmarknaden tillgänglig för så många människor som möjligt. Med mer av öppenhet och tolerans kan vi tillsammans med övriga EU fortsätta arbetet för en global arbetsmarknad där utbud och efterfrågan och inte medborgarskap blir avgörande för var du kan få ett arbete!

Lämna ett svar