Afa-pengarna bör gå till pensioner

Det har skrivits mycket om de pengar som betalas tillbaka från Afa-försäkringen till de flesta arbetsgivare, både ofentliga och privata. Afa har betalat tillbaka hela 17,5 miljarder kronor varav 11,7 miljarder gått till kommun och landstingssektorn.

Pengarna kommer eftersom Sverige, som låg bland de länder i världen som hade högst sjukskrivning, nu gått ner till ungefär hälften, vilket är lågt även med EU-mått. Eftersom dessa pengar har betalats in av arbetsgivare som förmåner till sina anställda, delar jag ekonomidirektör Mats Fribergs på Västra Götalandsregionen synpunkt att dessa pengar borde gå till de anställdas pensioner. Det är många kommuner som inte satt undan några pengar alls till kommande pensioner för sina anställda. Här finns ett gyllene tillfälle att göra något åt denna försummelse inför framtiden.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar