Vardagsbrottsligheten måste prioriteras

Enligt en rapport från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har uppklarningsprocenten för bostadsinbrott i Sverige där en gärningsman kan bindas till brottet (personuppklarade brott) legat runt 4 % de senaste åren. I våra nordiska grannländer är uppklarningsprocenten högre, även om bostadsinbrott definieras något olika länderna emellan. Tar man däremot med tekniskt uppklarade brott i Sverige, dvs där misstänkt person inte finns eller fallet lagts ned, så ökar uppklarningsprocenten.

Men för den som blivit utsatt för inbrott i hemmet hjälper det inte mycket med ett tekniskt uppklarat brott. Dessvärre är detta toppen av ett isberg. Trots mer resurser till rättsväsendet och drygt 3000 nya poliser de senaste åren så ligger andelen personuppklarade brott på ungefär samma nivåer sedan 2006. Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) trygghetsundersökning 2011 uppvisar heller inga nämnvärda förbättringar de senaste åren, nästan var fjärde person i Sverige utsattes för brott under 2010 och brottsutsatta personer uppger lägre förtroende för rättsväsendet och dess förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.

Det är oacceptabelt att otrygghet och brottslighet är växande samhällsproblem i ett av världens mest utvecklade länder där vi dessutom betalar hög skatt. Mer resurser har tillförts rättsväsendet sen 2006, men mer lär behövas för att stoppa den negativa utvecklingen och för att hänga med i befolkningsökningen. Men brotten blir mer komplicerade och svårare och mer tidskrävande att utreda. Det handlar alltså också om effektivitet, administration och ny teknik, och inte bara om mer resurser.

Det är positivt att Polisorganisationskommitténs betänkande föreslår att de 21 regionala polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen blir till en myndighet. Sannolikt bidrar det till att skapa en effektivare polis och en tydligare styrning. Oavsett hur man organiserar sig så är det viktigt att det finns lokalkännedom bland de poliser och andra tjänstemän som jobbar ute på fältet. De är också bra att regeringen tillsatt en utredning för att se över straffen vid bostadsinbrott och bluffakturor, och om möjlighet att portförbjuda snattare. Men många hinner få bluffakturor eller inbrott i hemmet under det 1 ½ år som utredningen ska ta.

Om man utsätts för brott ska det inte kännas meningslöst att anmäla det. Rättväsendet måste få en tydligare prioritering av statsmakterna och bli effektivare för att lösa vardagsbrottsligheten som drabbar vanliga människor och företag.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar