Besök på äldreboende

 

 

 

 

 

 

 

På äldreboendet Hedegården i Tanumshede träffade de sju alliansledamöterna personal och ansvariga chefer. Det blev en bra diskussion om demensvården, personalresurser, den nationella värdegarantin, aktiviteter för vårdtagarna och samarbetet med grannkommunerna vad gäller vård och omsorg. Framtida utmaningar som den demografiska utvecklingen med en växande andel äldre och
hur man lockar unga att läsa vårdprogrammet på gymnasiet kom också upp under samtalet.

Lämna ett svar