Var det bättre förr med 200 000 färre i jobb?

Svar till Owe Karlsson (S) i Bohusläningen 27 juni

Det är bara att förmoda att Owe Karlsson (S) då han kritiserar alliansens politik menar att det var bättre förr. Bättre när det var 200.000 färre som arbetade och därmed inte bidrog till den gemensamma välfärden? Bättre när det inte var lönsamt att arbeta så att fler satte bidrag före arbete? Bättre med en politik baserad på bidragslinjen?

I början av 2000-talet gick många människor sjukskrivna i flera år utan rehabiliteringsinsatser och utan att bli kontaktade av Försäkringskassan. Många sjukskrevs och förtidspensionerades bort för att snygga till arbetslöshetsstatistiken. Därför reformerades sjukförsäkringen och de nya reglerna gör att alla involverade aktörer tvingas vara aktiva så att ingen längre glöms bort i passiv sjukfrånvaro. Idag är drygt 220.000 färre personer sjukfrånvarande, och sjuktalen har inte bara minskat, de pågår numer bara hälften så länge.

Tycker Karlsson (S) fortfarande att det var bättre förr när färre fick sin försörjning genom arbete och när fler människor gömdes bort i passiva sjukskrivningar?

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän, socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar