Privat eller offentligt spelar ingen roll i äldreomsorgen

Detta var slutsatsen som Socialstyrelsen nu kommit fram till – det finns alltså inga kvalitetsskillnader mellan offentlig och privat äldreomsorg, vad än oppositionen säger. De vill gärna påvisa att ekonomiska vinster och vårdkvalitet inte kan gå hand i hand. Nu vet vi att de haft fel. Detta är inget som är förvånade, det har vi sett, hört och frågat om under våra besök på äldreboenden runt om i Sverige. Det handlar inte om driftsform utan om att vilja ge bra vård och omsorg.
Socialstyrelsens rapport visar också att de äldre är positiva till möjligheten att få välja utförare, även om de, när det kommit till kritan, inte själva har valt. Att ge människor eget inflytande över sin situation genom mer valfrihet är en viktig del av en trygg välfärd med hög kvalitet. Därför införde Alliansen Lagen om Valfrihetssystem (LOV) 2009. Den del av befolkningen som kommer att efterfråga äldreomsorg kommer att växa. De äldre kommer att ställa krav och kommer inte att acceptera att kommunpolitiker bestämmer hur deras tillvaro ska se ut.
Förra veckan kom Socialstyrelsen med ett utspel om att höja kraven på de kommunala äldreboendena. Det är både välkommet och för oss självklart! All äldrevård ska ha lika höga kvalitetskrav och de boende ska kunna förvänta sig en god tillvaro oavsett driftsform. Socialstyrelsen vill att kommunerna, som är ansvarig för äldrevården, ska bli tvungna att söka tillstånd för att driva äldreboenden. I dag är det nämligen bara privata vårdföretag som måste granskas av myndigheten när ett nytt äldreboende ska öppnas.
Alla äldre förtjänar en god äldrevård, oavsett driftsform, och lika höga krav ska ställas på kommunala boenden som de privata. Från Alliansens sida kommer alltid fokus att ligga på kvaliteten och de äldres välbefinnande. Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i, alla ska kunna åldras med värdighet och känna trygghet. Vi kommer aldrig att acceptera ett omyndigförklarande av äldre människor med vårdbehov genom att begränsa deras självbestämmande.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Margareta B Kjellin (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län

Lämna ett svar