Seminarium om åldersdiskriminering

Diskussion om åldersdiskriminering på ett seminarium arrangerat av Socialfondens temagrupp Tema Likabehandling och där representanter från bl a Diskrimineringsombudsmannen, Europeiska Socialfonden och Rådet för Likabehandling deltog.

– Med färre arbetstagare på fler pensionärer i framtiden så måste fler jobba och förmodligen jobba längre än idag för att vi ska kunna få bra pensioner. Om vi inte löser detta så är det risk att systemet faller som ett korthus. Men det är mycket viktigt att vi i detta sammanhang sätter flexibilitet i centrum som t ex arbetsuppgifter och arbetstid.

– Enligt en ny rapport menar både fack och arbetsgivare att äldre inte är mindre produktiva än yngre människor. Men det handlar mycket om attityder: Sverige är dessvärre ett av de länder i världen där mest åldersdiskriminering i arbetslivet förekommer. Här måste vi bli bättre och jobba på olika fronter. Bara för att man blir äldre betyder det inte att man inte duger.

Lämna ett svar