Skatten på pensioner har sänkts

Det är avgörande att pensionssystemet håller för de demografiska utmaningar vi står inför med en växande andel äldre, som ska försörjas av allt färre förvärvsarbetande.

Därför är det viktigt att ju fler som kan jobba desto bättre för pensionernas utveckling då de är kopplade till tillväxten och inkomstindex. Men trots stabila statsfinanser i vårt land så står en exportberoende ekonomi som Sveriges inte utanför världsekonomin och dess effekter. Även i Sverige har lågkonjunkturen lett till sänkta pensioner, men alliansens tre skattesänkningar på pension har gjort att pensionssänkningarna uteblivet i Sverige om man ser netto efter skatt. Skatten på pension har sänkts med nästan 13 miljarder kronor genom ett förhöjt grundavdrag. Pensionärer har ett högre grundavdrag än andra grupper och behöver alltså inte betala skatt på en lika stor del av sin inkomst som till exempel arbetstagare.

Det är positivt att se i Pensionsmyndighetens statistik att alla pensionärer hittills gått med plus om man tittar på vad man får ut efter skatt under åren 2006 till dags dato. Vi hoppas kunna återkomma med en fjärde skattesänkning för pensionärer om ekonomin tillåter.

Lämna ett svar