Rättvisa över generationerna så långt det är möjligt

Svar till Jarl Strömbäck (SPI)

Jag har stor respekt för att man kan ha olika åsikter i en fråga och på det sättet komma till helt olika ståndpunkter. Men jag tycker att det är att nedvärdera sig själv om man tar till ord som bluffmakare och andra glåpord.

Men nu ska jag försöka att besvara de frågor och synpunkter Strömbäck för fram. Ett vanligt argument i debatten är att staten skulle ha tagit 258 miljarder från pensionssystemet. “Statsminister Persson (S) tog 258 miljarder från pensionstagarna”. Detta påstående är i grunden fel. I det gamla ATP-systemet så var utgifterna för förtidspension (sjukersättning), äldreförsörjning och garantipension (grundpension) en utgift för pensionssystemet. Med det nya pensionssystemet så avlastades detta genom att staten tog över dessa utgifterna istället. Jag tror att Strömbäck och andra inser hur stora utgifter som försvann från pensionssystemet, inte minst när förtidspensioneringen var som störst. I och med detta byte så kompenserades staten med 258 miljarder.

Jag tvivlar heller inte på att människor som är födda på 40-talet har arbetat mycket och gjort rätt för sig, precis som de människor som är födda både före och efter har gjort. Men kan också konstatera att de som är födda på 40-talet har en förhållandevis gynnad situation i pensionssystemet, eftersom man får del av både det gamla ATP-systemet och det nya systemet. Den är förmånligare än för de generationer som kommer efter.

Därför måste vi se så att det blir rättvisa över generationerna så långt det är möjligt. Det är viktigt att poängtera att jag inte vill sänka pensioner för någon, men däremot säkerställa att pensionssystemet räcker till våra barn och barn-barn. Det tycker jag är att ta ansvar för framtiden.

Lämna ett svar