Skatten på pension är lägre idag än 2006

Svar till PRO den 15 juni

Precis som Lennart Arnlund skriver så är det viktigt att pensionssystemet håller för de demografiska utmaningar vi står inför med en växande andel äldre – som ska försörjas av allt färre förvärvsarbetande. Då är det viktigt med stabila statsfinanser och att arbetslinjen stärks så att fler arbetar och bidrar till växande pensioner. Just i detta sammanhang är jobbskatteavdraget viktigt – det gör att fler arbetar. Och då pensionerna är kopplade till tillväxten och hur många som jobbar så är jobbskatteavdragets effekter viktiga för pensionernas utveckling, precis som ekonomin i sin helhet.
Gårdagens arbetstagare betalade gårdagens pensionärer. Dagens arbetstagare betalar dagens pensionärer. Framtidens arbetstagare betalar framtidens pensionärer. Det är det som är generationskontraktet. Innan våra barn och barnbarn ens är födda så är det tänkt att de ska betala för framtida pensionärer. Om någon av dessa generationer börjar ta ut mer pension än systemet håller för så lånar vi och tar från våra barn och barnbarn. Det är en oansvarlig politik.
Skatten på arbete är idag lägre än skatten på pension för att stimulera fler till att jobba vilket alltså i sin tur bidrar till växande pensioner. Skatten på pension är idag lägre än 2006, Alliansen har nämligen sänkt skatten på pension 3 gånger med nästan 13 miljarder kronor – skatten har dessutom sänkts mer än motsvarande de pensionssänkningar som inträffat pga finanskrisen. Det blir förhoppningsvis en fjärde gång också om det ekonomiska läget är gynnsamt.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot, talesperson pensionsfrågor

Lämna ett svar