Vi kan inte låna av barnen

Vårt pensionssystem bygger på arbete och tillväxt, och påverkas av världsekonomin och samhällsutvecklingen. I Sverige ökar medellivslängden, unga kommer in i arbetslivet senare och det råder ekonomisk oro i världen. Få länder har pensionssystem som är kopplade till något av ovan och många länder avundas Sverige för vårt robusta och långsiktigt hållbara pensionssystem.
De som talar om att skrota pensionssystemet tänker kortsiktigt och glömmer att de skickar räkningen till våra barn och barnbarn. Men vi ska inte vara rädda för att justera pensionssystemet i takt med samhällets utveckling.
Bromsen är nödvändig för att inte vältra över skulder på nästkommande generationer när ekonomiska kriser slår till, pensionssystemet måste vara bärkraftigt över tid. Alliansen har sänkt skatten på pension 3 gånger för nästan 13 miljarder, och vi är beredda att göra det igen om ekonomin tillåter.
Ett stabilt pensionssystem som ger goda pensioner är kopplat till arbete och tillväxt, och klarar av att följa samhällsutvecklingen för flera generationer framåt, utan att skuldsätta barn och barnbarn.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot, talesperson pensionsfrågor

Lämna ett svar