Arbetslinjen står mot bidragslinjen

Det är tydligt att Hans Lundberg vill gå tillbaka till hur det var innan alliansregeringen tog krafttag mot de
omfattande problem som rådde inom sjukförsäkringen. Låt oss påminna om hur det såg ut. Stora grupper som inte arbetade, redovisades inte som arbetslösa, utan gömdes undan i sjukförsäkring och förtidspension. Alldeles för många for illa och gömdes bort i utanförskap utan möjlighet till rehabilitering och arbetsträning. Det var därmed
färre som bidrog till den gemensamma välfärden.
Med fokus på aktivt jobbskapande har antalet sjukskrivna sedan 2006 halverats och antalet förtidspensionerade
har minskat med närmare 100 000. Ingen tidigare regering har satsat så mycket på att ge människor chansen att åter bli del av en arbetsgemenskap. Samtidigt är vi tydliga med att vi ska ha en trygg sjukförsäkring. Från världens högsta sjukfrånvaro och höga ohälsotal är sjukförsäkringen nu strukturerad och förutsägbar. Människor fastnar inte längre i passiva sjukskrivningar som inte sällan för med sig följdsjukdomar, sociala problem och utanförskap. Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen betonar att det nya regelverket skapat ökad tydlighet och en mer aktiv sjukskrivningsprocess.
Våra många åtgärder kommer sammantaget att bidra till att stärka sjukförsäkringen och att fler hittar tillbaka till arbetsmarknaden. Skiljelinjen i svensk politik är arbetslinjen mot bidragslinjen. Fler som jobbar och betalar skatt är en förutsättning för att vi ska kunna satsa på och utveckla vår gemensamma välfärd.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar