Mariningenjörsutbildningen i Uddevalla en positiv överraskning

Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat sedan yrkeshögskolereformen 2009,
särskilt glädjande är att nästan nio av tio som examinerades 2010 fick sin första
anställning eller startade eget företag inom sex månader efter utbildningens
slut.
Vi har besökt yrkeshögskolan på Högskolecentrum i Uddevalla och där vi fick
träfa studenter, lärare och representanter för mariningenjörutbildningen. Vi fick
höra hur utbildningen fungerar och hur studenterna ser på framtiden.
Vi blev positivt överraskade av att båtföretag uttryckt stort intresse för utbildningen
och menar att det är just den kompetens de letar efter – rätt i tiden
och rätt innehåll på utbildningen. Båtbranschen är viktig för Bohuslän, men
den internationella konkurrensen är hård så en skräddarsydd utbildning som skapar
sysselsättning i Bohuslän och ger unga jobb är värdefullt och nödvändigt.

Lars-arne Staxäng (m)
Maria Plass (m)
Riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar