Staxäng (M) välkomnar lagrådsremiss om omvänd moms för att stoppa kopparstölder

Regeringen har nyligen beslutat om en lagrådsremiss om omvänd moms inom skrothandeln, vilket innebär att den som köper t ex koppar ska redovisa och betala momsen, och inte säljaren.

Moderata riksdagsledamöterna Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden, som i höstas lämnade in en motion till riksdagen om just bättre kontroll inom skrothandeln för att komma tillrätta med kopparstölder, välkomnar lagrådsremissen och gläds åt att motionen hörsammats.

– Kopparstölderna har ökat de senaste åren i Västsverige och drabbat särskilt järnvägar men också kyrkor, företag och privatpersoner. Det är betydande ekonomiska värden som går till spillo i landet, för järnvägen handlar det om 120 miljoner kronor om året och det orsakar även stora förseningar i tågtrafiken. Dessutom förstörs våra kulturföremål. Det är mycket positivt att samhället nu kan ta i med hårdhandskarna mot denna brottslighet, säger Lars-Arne Staxäng (M)

– Metallstölder har blivit ett växande samhällsproblem vilket bekräftats vid mina besök hos polis, skrothandlare och Trafikverket i Västsverige. Jag välkomnar därför ett tydligare ansvar för skrotfirmorna. Omvänd moms medför större transparens i branschen och försvårar för oseriösa säljare att göra sig av med stulet gods. Det är glädjande att riksdagsmotionen om bättre kontroll inom skrotbranschen har hörsammats så att kopparstölderna och skadorna runt dessa stölder i landet kan minimeras, säger Lars-Arne Staxäng (M)

Lämna ett svar