Debatt i kammaren om vitbok om pensioner

 

 

 

 

 

Det är viktigt att Europas stater kommer i gång med det långsiktiga arbetet med att genomföra stabila statsfinanser och pensioner. Vi tycker att detta till stor del är en nationell fråga för varje nation. Men det hindrar inte att man hjälper varandra med jämförelser mellan staterna.

 

Lämna ett svar