Se över promillegränsen på sjön

Professorn i sjörätt Hugo Tiberg har gått igenom samtliga domar av dödsfall och allvarliga olyckor på sjön som inträffat 1994–2010 och där alkohol varit med i bilden. Av totalt cirka 350 domar är det endast i ett par fall som alkoholhalten i blodet varit i sammanhanget låg (under 1 promille) och där alkoholhalten kan ha haft med olyckan att göra – de flesta domar handlar alltså om grovt sjöfylleri.

Det ska självfallet finnas tydliga regler vad gäller sjöfart där sjömanskap, mörkerkörning, navigeringskunskap och allmänt säkerhetstänkande står i centrum. Kraftigt berusade personer är överrepresenterade i olycksfallsstatistiken – något som varken den nya eller den gamla promillegränsen för sjöfylleri haft inverkan på. Dessa människor struntar alltså i promillegränsen oavsett vilken nivå den ligger på, här krävs istället andra insatser.

Däremot drabbas vanliga människor som vill ta ett glas öl till maten av den nya gränsen för sjöfylleri på 0,2 promille som infördes i juni 2010. Det handlar inte om att fylla på sjön är något acceptabelt – tvärtemot. Däremot får vanliga semesterfirare och båtentusiaster ändra sitt beteende och avstå från att ta en öl eller ett glas vin till middagen. Om man t ex behöver förtöja om båten om vinden vänder eller om dåligt väder väntas vilket gör att man måste ta sig in till land, så riskerar man att bli bötfälld för att ta druckit ett glas öl till maten. Just detta kan leda till irritation och frustration som i sin tur kan leda till oaktsamhet på sjön.

Här på Västkusten är turismen, inte minst den sjönära turismen, en mycket viktig del av näringslivet. Orimliga promillegränser i Sverige riskerar i värsta fall att färre väljer att semestra i Sverige och istället väljer grannländerna Norge och Danmark. Det bör också kommas ihåg att bilkörning och att framföra en båt inte medför samma säkerhetsrisker, detsamma gäller större fartyg i jämförelse med fritidsbåtar.

Promillegränsen på sjön bör därför ses över så att den harmoniserar med våra grannländers nivåer på 0,5 promille. Det skulle gynna turismen, och vanligt folk som gillar båtlivet skulle inte drabbas av stelbenta promillegränser.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar