Insatser för att främja turismen gynnar Bohuslän

Turismen är en växande del av Sveriges BNP, i dagsläget sysselsätter den 160.000 personer i landet. Men här på Västkusten är turismen en ännu mer väsentlig del av näringslivet än på de flesta andra håll i Sverige. Det är därför viktigt för Bohuslän att Sverige har en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.

Förutsättningarna för det privata näringslivet i Bohuslän är i detta sammanhang väldigt viktigt. Sedan 2006 har Alliansen förbättrat företagsvillkoren bl a genom sänkta socialavgifter, reformerat de så kallade 3:12-reglerna och vi har infört jobbskatteavdrag för såväl anställda som företagare. Vid årsskiftet sänktes momsen på restaurang- och cateringtjänster från 25 % till 12 %. Kulinariska upplevelser är en viktig del av turistnäringen och momssänkningen gör att företagens kostnader minskar, momsstrulet försvinner och det underlättar för restauranger att anställa fler.

Alliansregeringen satsar nu också totalt 60 miljoner kronor under 2012–2014 på utveckling av hållbara turistdestinationer och insatser för att stärka turist- och upplevelseföretag. Insatserna kommer bland annat att handla om hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation, och riktas till små och medelstora turistföretag.

Intresset för Sverige bland utländska turister ökar och vi måste ta tillvara på besöksnäringens positiva utveckling de senaste åren. Inom turismnäringen skapas en stor andel nya arbetstillfällen och nya företag skapas. Turistnäringen har en stor potential att utvecklas ytterligare i Bohuslän med goda förutsättningar i form av naturupplevelser, skärgård, kulinariska upplevelser och landsbygdsturism. Och en växande turistnäring är bra för hela Bohuslän – det skapar jobb och tillväxt.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar