S-budgeten ett slag i magen på Bohusläns unga

Det var inte mycket nytt som socialdemokraterna presenterade i sin skuggbudget häromdagen. Flertalet av de förslag som S kom med finns redan: insatser som kombinerar utbildning med praktik inom jobbgarantin för unga, unga under 25 år som inte fullgjort sin gymnasieutbildning kan ta del av folkhögskolans studiemotiverande insatser från dag ett, och det finns ett förstärkt studiestöd för unga som går tillbaka och slutför sina studier. S vill dessutom införa skolplikt för redan skoltrötta ungdomar som av olika anledningar valt att sluta skolan och som helst av allt vill ut och jobba. Därtill har de dammat av några gamla Sahlin- och Juholt-förslag med AMS-liknande utbildningar, samt vill att staten ska peka ut och toppstyra innovativa företag. Socialdemokraterna säger sig vilja bekämpa ungdomsarbetslösheten men slår alltså in öppna dörrar.

Men sen finns det en rad förändringar som socialdemokraterna inte talar högt om. De vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga och återställa restaurangmomsen – för att istället lägga resurserna på bidragshöjningar till de som inte arbetar. Att göra det dubbelt så dyrt att ha unga anställda skulle göra det betydligt svårare för unga att få jobb, bara i Bohuslän skulle det kosta länets samtliga arbetsgivare drygt 630 miljoner kronor jämfört med idag. Det innebär också att kommunernas ekonomi skulle försämras och därmed också dess välfärdstjänster. I Bohuslän är turismen en viktig del av näringslivet och en vanlig arbetsplats för unga. Antalet utannonserade jobb inom restaurangbranschen har ökat markant sedan årsskiftet, att då vilja fördubbla restaurangmomsen som S vill skulle missgynna både Bohusläns näringsliv och ungdomars jobbchanser.

Tror S på allvar att fler unga hittar jobb när de gör det dubbelt så dyrt att ha unga anställda? Tycker S att det är värt att offra ungas jobbmöjligheter för att istället kunna lägga sina miljarder på bidragshöjningar? Alliansen väljer istället att satsa på unga genom att göra det enklare för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden och förbättra företagsklimatet. Istället för AMS-åtgärder vill vi fortsätta stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv som t ex vår yrkeshögskolesatsning där antalet sökanden ökat med 44 % och 9 av 10 som gick ut 2010 jobbar eller startar eget efter 6 månader. Vi i Alliansen välkomnar en fight om ungas jobbmöjligheter.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)
Alliansens riksdagsledamöter i Bohuslän

Lämna ett svar