Besök på förskola i Brastad

Besök på förskolan föräldrakooperativet Ankdammen i Brastad tillsammans med lokalpolitikern Mats Karlsson (M) för att lyssna in hur de arbetar och hur verksamheten ser ut.

Förskolan föräldrakooperativet Ankdammen har funnits i 20 år i kommunen, föräldrarna är mycket aktiva och är med och styr verksamheten genom en styrelse. Det har genom åren fungerat bra, och man har idag också ett väl utvecklat samarbete med andra förskolor i kommunen. På Ankdammen går 18 barn, och man har tre ordinarie anställda samt en kokerska på halvtid.

– Det är viktigt att alla barn får en bra start i livet, här är självfallet förskolan en viktig pusselbit då grunden för kunskap och språk­utveckling läggs här. Det är avgörande att alla förskolor har lika ekonomiska villkor och att fokus ligger på kvalitet och barnens bästa, och inte vem som driver verksamheten, säger Lars-Arne Staxäng (M)

– Det var ett lärorikt och spännande besök på förskolan Ankdammen. Här har man genom åren inriktat sig på mycket utomhusverksamhet med barnen, något som verkligen kommit på ropet på senare år även på andra förskolor. Det är bra att man redan som ung kommer ut och rör på sig, avslutar Lars-Arne Staxäng (M).

Lämna ett svar