Besök på Barn- och ungdomspsykiatrin i Uddevalla

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns på många orter i Västsverige, och i Fyrbodalsområdet allt från Strömstad till Trollhättan. Man har ett antal yrkesgrupper hos sig, allt från barnpsykiatriker, psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Man har märkt ett ökat tryck på tjänsten på senare år. Det är en mycket hög beläggning och belastning, till och med över 100 % för närvarande. Somrarna brukar vara sämst här i Västsverige. Det är 185 anställda i hela Fyrbodalsområdet. Man har även ett samarbetsavtal med kommunerna med “Västbus”.  BUP menar att det är viktigt att staten bör öronmärka tydligare om pengarna till psykiatrin skall komma till rätt ändamål. Ett intressant och lärorikt besök.

Lämna ett svar