Jobb och välfärd i fokus i alliansens vårbudget

Trots att osäkerheten i vår omvärld är fortsatt stor, står Sverige tack vare en ansvarsfull ekonomiska politik starkare än de flesta andra länder. Alliansens vårbudget är en offensiv satsning på jobb och välfärd.

Siffror från Finansdepartementet visar nu att skuldkrisen i Europa dämpar Sveriges BNP-tillväxt för 2012. Minskad tillväxt kommer att påverka utbudet av jobb på kortare sikt, men medan de flesta länder i Europa tvingas till nedskärningar har Sverige ändå ett visst utrymme för reformer.

Det är avgörande att krisen inte biter sig fast. Därför vill vi stärka förutsättningarna för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, som t ex unga och utrikes födda. Nu prövas därför möjligheten att införa en ny anställningsform, s k lärlingsprovanställning för ungdomar under 23 år som varit framgångsrik i länder med låg ungdomsarbetslöshet. Vi fortsätter att prioritera insatser för unga och människor med utländsk bakgrund genom t ex sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb och subventionerade anställningar.

Övriga satsningar i vårbudgeten är:
– förstärkt konkurrenskraft genom skatteåtgärder inom forskning, innovation och infrastruktur
– förbättrad välfärd med fokus på utbildning, ökad tillgänglighet i vården och effektivare rättsväsende samt ökade anslag för sjukpenning och rehabilitering med 2 miljarder
– ett stabilt finansiellt system med strängare krav på bankerna att hålla kapital för att klara förluster och stärkt ställning för konsumenterna
– bättre tillgång på bostäder genom förenkling av uthyrning av privata bostäder och incitament att bygga nya bostäder
– en effektiv klimatpolitik med inriktning på en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning 2050 utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Alliansens mål är full sysselsättning. Det är mycket positivt att sysselsättningen har ökat med 213.000 personer mellan 2006-2011, att många långtidssjukskrivna har fått en chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden och att utanförskapet har minskat med 227.000 människor. Endast med en ansvarsfull ekonomisk politik och en arbetslinje som ligger fast kan Sverige få upp farten i ekonomin när turbulensen i omvärlden minskar.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Ellen Juntti (M)
Stefan Caplan (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)
Alliansens riksdagsledamöter i Bohuslän

Lämna ett svar