(S) är skyldiga väljarna svar!

Med en ny laguppställning säger sig nu socialdemokraterna vilja fokusera på jobben. Det tycker vi i alliansen är bra – arbetslinjen är förutsättningen för välfärd och tillväxt. Utan jobb och växande företag blir det inga skatteintäkter och ingen tillväxt, och inga resurser till den gemensamma välfärden. Väljarna förtjänar svar på om socialdemokraternas nya jobbfokus har något riktigt innehåll eller om det är samma gamla bidragspolitik som innan?

Det senaste i raden utspel från s har varit att felaktigt anklaga al- liansregeringen för att utanförska- pet skulle ha ökat sedan 2006. Det visade sig dock vara ett räknefel, som dock understryker två viktiga punkter. För det första har antalet sysselsatta ökat med näs- tan 200 000 människor sedan 2006, trots finanskrisen och trots att andelen över 65 år som ingår i statistiken har ökat. För det andra visar det på att s tar sin utgångs- punkt i fel ände, man fokuserar på de som inte jobbar och inte på vad som skapar nya jobb och företag.

Alliansregeringen har halverat arbetsgivaravgiften för unga under 26 år, det har gjort det billigare att anställa ungdomar och gjort steget in på arbetsmarknaden kortare för många unga. Men i det senaste s-budgetförslaget vill man fördubbla kostnaden för att anställa unga. Hur menar s att göra det dubbelt så dyrt att an-ställa ungdomar underlättar för ungas inträde på arbetsmarknaden?

Redan kort tid efter sänkningen av restaurangmomsen vid årsskiftet rapporteras det om en ordentlig ökning av utannonserade plat- ser inom restaurangbranschen. Det är en sektor där många unga jobbar. Vill s fortfarande dra tillbaka alliansens momssänkning och försvåra för nya jobb i branschen? Detsamma gäller ROT- och RUT-avdragen som s ställt sig minst sagt tveksamma till – ska de också avskaffas? Och sen återstår jobbskatteavdraget, som gjort det mer lönsamt att sätta arbete före bidrag, och gett kas- sörskor, poliser och industriarbetare uppemot 1 800 kronor mer i plånboken varje månad. Ska jobbskatteavdraget fortfarande rullas tillbaka, s?

Alliansen vill fortsätta att utveckla arbetslinjen med fokus på kvalitet i utbildningssystemet, fler jobb och växande företag. Socialdemokraterna är väljarna skyldiga svar på vad deras nya jobbfokus innebär. Och med vem ämnar s genomföra sin politik, v som struntar i budgetregler och vill införa arbetstidsförkortning eller mp som vill höja bensinskatten och snabbavveckla kärnkraften?

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
riksdagsledamöter, Bohuslän

Lämna ett svar