Alliansen värnar svenska jobb

Svar till Hans-Joachim Isenheim den 20 mars
Höjd bensinskatt med 70 öre litern och kilometerskatt för lastbilar som Miljöpartiet föreslår skulle skapa högre transportkostnader för svenska företag och hushåll. Företag och människor som bor utanför storstäderna är i många fall beroende av bil eller lastbil för att kunna verka och utvecklas.

Miljöpartiets chockhöjningar av kostnaderna för vägtransporter skulle slå hårt mot oss i Bohuslän som inte har varken tunnelbana eller spårvagn att tillgå.

Utmaningen är att kombinera tillväxt och ökande transporter. Då går det inte att föra en enbent politik som ställer trafikslag emot varandra och strafbeskattar vägtrafiken.

Det är i stället viktigt att hela transportsystemet fungerar och att de olika trafikslagen kompletterar varandra. Och det är viktigt att det gör skillnad att välja miljövänligt.

Alliansens stöd till miljöbilar har lett till att antalet miljöbilar ökat med över 300 000 på fem år. Samtidigt måste vi satsa på forskning och utveckling för att minska utsläppen, men inte chockhöja kostnaderna för vägtransporter – det är verklighetsfrånvarande att tro att hållbara och långsiktiga förändringar kan ske från en dag till en annan.

Hans-Joachim Isenheim (MP) framför också några irrelevanta svar på mitt in-lägg, som inte på något sätt har med bensin- eller dieselskatten att göra. Jag har förståelse för att argumenten tryter i denna fråga. Dock står det klart att högre transportkostnader i Sverige som följd av Miljöpartiets förslag skulle slå ut svenska jobb och försämra svensk konkurrenskraft.

I alliansen värnar vi i stället svenska arbetstillfällen och vill ha en levande landsbygd där människor och företag kan verka – då behövs rimliga kostnader för att köra bil och lastbil.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar