Nej tack till höjning av bensinskatten, MP!

Bensinpriset ligger för närvarande på rekordhöga nivåer. Osäkerheten kring oljeexporten i Mellanöstern får i en globaliserad ekonomi snabba effekter även i Sverige. Att fler väljer miljövänliga bilar är positivt och ett steg på vägen mot en mer klimatvänlig svensk transportsektor, men det sker inte över en natt.

Miljöpartiets budgetförslag om en chockhöjning av bensinskatten med 70 öre per liter är olämplig och skulle drabba både barnfamiljer och pensionärer i Bohuslän. Det finns fortfarande många, inte minst utanför storstäderna, som behöver bilen för att ta sig till jobb, dagis och matinköp.

Till detta kommer MP:s förslag på kilometerskatt som skulle innebära drygt 250.000 kr extra om året för ett litet lokalt åkeri och nästan 850.000 kr mer för ett mindre åkeri som kör längre transporter. Det skulle göra allt från allt från fisk och 1 liter mjölk till kött och industriprodukter dyrare för både hushåll och företag.

Istället för att straffbeskatta bilar och lastbilar är det avgörande med incitament som t ex miljöbilspremier för att fler ska välja miljövänligare bränslen. Då behövs också att vi satsar på forskning kring detta. De olika trafikslagen tävlar inte med varandra, utan kompletterar varandra. För att människor och företag ska kunna verka i Bohuslän behövs alla trafikslag.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar