Lagen om valfrihet i äldreomsorgen höjer kvaliteten

Människor både kan och bör bestämma över sina liv i större utsträckning – detta gäller även när vi blir äldre. Det bör ses som en självklarhet att äldre och deras anhöriga vet bäst vilka typer av äldretjänster som passar just den enskilde och att politiker inte ska bestämma detta.
Alliansregeringen har därför infört Lagen om Valfrihet (LOV) som i de kommuner där det införts ger äldre och anhöriga större inflytande över vardagen och möjligheten att själva välja den hemtjänst, äldreservice eller äldreboende som passar i det enskilda fallet – vare sig det handlar om städning, fotvård eller boendeform. Flera kommuner i Bohuslän har infört LOV vilket lett till större valfrihet och växande lokalt företagande. Men framförallt leder det till att kvaliteten i äldreomsorgen kan förbättras.
Inte oväntat håller flera kommuner styrda av vänsterpartierna fast vid att kommunpolitiker ska detaljstyra äldres vardag. Det är därför intressant att konstatera att S-oppositionsrådet Karin Malmfjord i Norrland nyligen uttalat att LOV är positivt då kommunen måste se över sin egen verksamhet och att det skapar ett nytt tänkande som utvecklar kvaliteten – oavsett driftform. Det är med andra bra för de äldre.
Så inte nog med att äldre människor får möjlighet att välja äldretjänster som passar just dem så är sannolikheten stor att äldreomsorgen – både kommunal och privat – i de kommuner där LOV införs alltså förbättras och utvecklas. Det är min förhoppning att fler kommuner i Bohuslän därför inför Lagen om Valfrihet och låter kommuninvånarna bestämma mer över sina liv.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar