Viktig fråga för framtiden

Vi svenskar är friskare och lever allt längre, vartannat barn som föds i dag beräknas få fira sin 100-årsdag. Men det innebär också att vi redan nu måste tänka långsiktigt så att även våra barn och barnbarn får en pension som går att leva på.

Det svenska pensionssystemet bygger på pensionsöverenskommelsen mellan allianspartierna och Socialdemokraterna som kom till stånd slutet av 1990-talet. Ändå har vi från S-håll flera gånger hört stark kritik mot pensionssystemet. Det är direkt oansvarigt av S att inte tänka längre än till nästa val. Detta är ju en fråga av så stor vikt för Sveriges framtid.

Regeringen och pensionsgruppen har initierat en utredning om en översyn av pensionsrelaterade åldersgränser. Det uppdraget handlar också om att se över arbetsmiljöområdet så att fler orkar arbeta längre. Möjligheten att få kvarstå i anställning efter att man har fyllt 67 år är en annan viktigt punkt vi tittar på. Vi behöver en större flexibilitet på arbetsmarknaden när man närmar sig pensioneringen.

Ann-Britt Åsebol (M)

riksdagsledamot

Lars-Arne Staxäng (M)

riksdagsledamot och pensionstalesman

 

Lämna ett svar