Framtidens pensioner och äldreomsorg i fokus

Riksdagsledamöterna Ann-Britt Åsebol (M) från Falun och Lars-Arne Staxäng (M) från Lysekil, som är moderaternas pensionstalesman och med av partiets grupp för utveckling av äldrepolitiken, fick under måndagen möjlighet att samtala med både brukare och personal på äldreboendena Kopparlunden och Daljunkaregården i Falun. På kvällen diskuterade de pensionsålder och det svenska pensionssystemet på ett välbesökt möte på Tersen i Falun.

-. Besöken på äldreboende ledde till flera viktiga diskussioner om hur fler unga ska kunna lockas till vården, dagens arbetsvillkor och hur framtidens äldreboenden skulle kunna se ut. Särskilt tydligt är att incitament både för personalen och för verksamheten som sådan behövs för att de äldre och personalen ska trivas. Det är viktiga frågor som vi nu skickar med från Falun till moderaternas arbetsgrupp för framtidens äldrepolitik, säger Ann-Britt Åsebol (M).

– Det blev en livlig debatt på Tersen om pensionssystemet och särskilt om pensionsåldern  efter statsministerns uppmärksammade uttalande häromveckan. Den parlamentariska pensionsgruppen har tillsatt en utredning om översyn av pensionsåldern, och en möjlig höjning av pensionsåldern med flera år kan inte uteslutas. Dagens unga börjar ofta arbeta 5-10 år senare än sina föräldrar, här ligger ännu en utmaning. Vi måste också  bli bättre på att ta tillvara på äldres kompetens och inte tvångspensionera människor vid 67. Det viktiga är att vi vågar diskutera framtidens pensionsutmaningar redan nu och sätter flexibilitet och individen i centrum, avslutar Lars-Arne Staxäng (M).

Lämna ett svar