Vad händer inom familjepolitiken 2012?

Lars-Arne Staxäng (M) är riksdagsledamot från Lysekil som sitter i socialförsäkringsutskottet där det beslutas om familjepolitiken.

Varför är familjepolitiken viktig?
Alliansregeringen har genomfört och kommer att genomföra fler satsningar för föräldrar som har knappa marginaler. Det medför att ett färre antal barn riskerar att fara illa på grund av ekonomiska problem. Barnen är vår framtid och det är avgörande att barn i Sverige växer upp under goda förhållanden, här är familjens ekonomi en viktig förutsättning. Men vi får heller inte glömma de barn som inte syns i statistiken och som lever i familjer med våld och missbruk, eller barn som blir mobbade eller har psykiska problem. Vi måste jobba på flera fronter så att barn i Sverige får en bra framtid.

Vad har Alliansregeringen gjort för barnfamiljer med knapra ekonomiska marginaler?
Förra året höjdes barnbidragets flerbarnstillägg (+300 kronor/månad för en fyrabarnsfamilj) och den 1 januari 2012 höjdes bostadsbidraget för barnfamiljer (+350 kr för ett barn till 1 300 kr/månad). Regeringen har också höjt riksnormen för försörjningsstödet för 2012 mer än vad bara inflationen motiverar, vilket medför ett extra stöd till de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna. Alliansregeringen har dessutom gett Försäkringskassan i uppdrag att undersöka hur man kan öka möjligheterna för ensamstående föräldrar att använda föräldrapenningen.

Vilken är den långsiktiga lösningen för att färre barn ska växa upp med begränsade ekonomiska resurser?
Visst kan bidrag innebära ett viktigt tillskott i hushållskassan, men barnfamiljernas viktigaste inkomstkälla är förvärvsarbete. Vår främsta uppgift är därför att se till att fler människor har jobb och egen försörjning. Det måste därför vara lönsamt att arbeta så att fler sätter jobb före bidrag. Och barnföräldrar som står utanför arbetsmarknaden får stöd att hitta jobb eller utbildning: Alliansregeringen föreslår ett arbetsmarknadspaket på sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014 med fokus på insatser för jobb, aktivitet, utbildning, praktik och insatser som gör anställningar billigare.

Vad innebär jobbskatteavdraget för en vanlig barnfamilj?
Jobbskatteavdraget ger mer pengar över i plånboken och är konstruerat så att det gör störst skillnad för dem som behöver det mest: 2/3 av det totala avdraget går till personer som tjänar under 26 000 kronor i månaden. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått nästan 1 500 kronor mer över per månad och en metallarbetare nästan 1 700 kronor. Det är viktiga tillskott – varje månad – för Sveriges barnfamiljer som gör att fler barn har fått det bättre ekonomiskt.

 

Lämna ett svar