Vi måste tänka på framtidens pensioner redan idag

Vi är friskare och lever allt längre. Bara sedan början av 1990-talet har medellivslängden ökat med 2 år. Redan nu måste vi tänka långsiktigt så att våra barn och barnbarn också får en pension som går att leva på. I framtiden ska färre förvärvsarbetande försörja ett växande antal äldre – en höjning av pensionsåldern och andra åtgärder för att öka antalet arbetade timmar kan därför bli aktuella.

Pensionssystemet bygger på pensionsöverenskommelsen mellan allianspartierna och socialdemokraterna i slutet av 1990-talet. Det baseras på att ju fler som jobbar desto högre blir pensionerna. Men förre S-ledaren Håkan Juholt har flera gånger kritiserat pensionssystemet och talat om att upplösa pensionsöverenskommelsen. Det är oansvarligt att inte tänka längre än till nästa val och att strunta i Sveriges framtid. V och MP, som ställt sig utanför pensionsöverenskommelsen, förespråkar kortare arbetsvecka och samtidigt höjda pensioner. En ekvation som inte ens håller i Grekland.

Regeringen och pensionsgruppen har initierat en utredning om en översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter till ett längre arbetsliv. Men det handlar inte bara om att höja de befintliga och indirekta pensionsåldrarna 61, 65 och 67 år. Många har en arbetsmiljö som gör att de inte orkar arbeta fram till 65-årsdagen. Det finns även en hel del äldre som vill fortsätta jobba men som inte får för sin arbetsgivare. Vi behöver en större flexibilitet på arbetsmarknaden när man närmar sig pensioneringen – det kan handla om andra arbetsuppgifter, flexiblare eller kortare arbetstid. Vi måste också överväga en starkare lagstiftning mot åldersdiskriminering.

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har nyckeln till att en ny pensionsreform får framgång. Men pensionssystemet behöver även ett brett stöd i riksdagen, i nuläget uppträder dessvärre några av socialdemokraterna vacklande i frågan. Vi måste redan nu våga och ta ansvar för framtidens svåra frågor. Det är bra för ett långsiktigt hållbart pensionssystem, men framförallt är det bra för dagens och morgondagens pensionärer.

Gunnar Axén
Mikael Cederbratt
Lars-Arne Staxäng
Finn Bengtsson
Saila Quicklund
Gunilla Nordgren
Eva Lohman
Moderata riksdagsledamöter i socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar