Alliansens politik mot utanförskap levererar

Svar till Stefan Skoglund den 3 februari  i Bohusläningen

Stefan Skoglund (S) framför att alliansen inte satsat tillräckligt på skola och utbildning. Faktum är att alliansen totalt reformerat den gamla “sosseskolan” som uppenbarligen inte fungerade då många ungdomar kunde gå ut gymnasiet utan slutbetyg. Detta svek mot en hel ungdomsgeneration som vi nu tar tag i verkar Skoglund totalt ha glömt bort.

Att kostnaden för försörjningsstödet – socialbidraget – var högre på 1990-talet då Socialdemokraterna styrde än i dag verkar Skoglund också ha under-låtit att komma ihåg. Det innebär i praktiken att alla har fått det bättre i Sverige, jämfört med 1990-talet. Tycker inte Stefan Skoglund att detta är bra, med tanke på att nästan alla andra länder inom EU klarat sig sämre? Detta trots att vi har gått igenom den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet.

Skoglund ondgör sig även över alliansens skattesänkningar. Enligt honom tillhör kassörskor, metallarbetare och sjuksköterskor gruppen “rika” då det är de – låg- och medelinkomsttagarna – som tre fjärdedelar av jobbskatteavdraget har gått till. Upp emot 1 800 kronor extra i plånboken har jobbskatteavdraget gett till vanliga arbetare – de som Socialdemokraterna under många år i stället beskattade så högt att det knappt lönade sig att arbeta.

Vi har en politik för att bekämpa utanförskapet, och vår politik levererar. 2010 befann sig ungefär 165 000 personer färre i utanförskap än 2006. Färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att sysselsättningen har ökat med 194 000 personer sedan 2006, också bland unga. Och detta trots att vi har genomgått en finanskris. Fler som jobbar och färre i utanförskap är alltså resultatet, vilket Skoglund tydligen också missat.

Lars-Arne Staxäng (M), Maria Plass (M), Lars Tysklind (FP), Åsa Torstensson (C), Roland Utbult (KD) Riksdagsledamöter från Bohuslän

 

Lämna ett svar