Vi tar ansvar för barnfamiljerna

Alliansen har genomfört och kommer att genomföra fler satsningar för föräldrar som har knappa marginaler. Detta gör att färre barn riskerar att fara illa på grund av ekonomiska problem. Barnen är vår framtid och de ska växa upp under goda förhållanden, här är familjens ekonomi en viktig förutsättning.

Förra året höjdes barnbidragets flerbarnstillägg (+300 kronor/månad för en fyrabarnsfamilj) och den 1 januari 2012 höjdes bostadsbidraget för barnfamiljer (+350 kr för ett barn till 1 300 kr/månad). Regeringen har också höjt riksnormen för försörjningsstödet för 2012 mer än vad bara inflationen motiverar, vilket medför ett extra stöd till de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna.

Men även om bidrag kan vara ett viktigt tillskott i kassan är barnfamiljernas viktigaste inkomstkälla förvärvsarbete. Vår främsta uppgift är därför att stödja människor till jobb och egen försörjning. Glädjande nog ser vi att allt fler arbetar – i december 2011 var över 190.000 personer fler sysselsatta jämfört med december 2006.

För Moderaterna och Alliansen är det viktigt att det är lönsamt att arbeta så att fler sätter jobb före bidrag. Och barnföräldrar som står utanför arbetsmarknaden ska få stöd att hitta jobb eller utbildning: Alliansregeringen föreslår ett arbetsmarknadspaket på sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012-2014 med fokus på insatser för jobb, aktivitet, utbildning, praktik och insatser som gör anställningar billigare. Det ger goda förutsättningar för sysselsättning och tillväxt.

Jobbskatteavdraget ger mer pengar över i plånboken och är konstruerat så att det gör störst skillnad för dem som behöver det mest: 2/3 av det går till personer som tjänar under 26 000 kronor i månaden. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått nästan 1 500 kronor mer över per månad och en metallarbetare nästan 1 700 kronor. Det är viktiga tillskott – varje månad – för Sveriges barnfamiljer som gör att fler barn har får det bättre ekonomiskt.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Saila Quicklund (M)
Riksdagsledamot Jämtland och ordförande moderatkvinnorna

Lämna ett svar