Kvalitet hela livet

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Det visar inte minst den senaste tidens rapporter om äldre som farit illa. Fler steg måste tas för att Sverige ska bli ett bättre land att åldras i. Därför har Moderaterna tillsatt en grupp som ska ta fram en ny politik för äldre.

En tillgänglig och god omsorg är avgörande för att skapa trygghet på ålderns höst. Äldregruppen kommer därför att fördjupa sig i vård och omsorgsfrågorna.

Här är alliansens Lagen om valfrihet en viktig del. Den prispress som med rätta kritiseras förekommer oftare när kommun och landsting använder traditionell upphandling. Det är samma modell som när asfalt upphandlas. När LOV används bestäms priset på förhand och alla som uppfyller kvalitetskraven kan godkännas. Det är en bättre modell när man har med människor att göra. Då riskeras inte prisdumpning och för lågt satta anbud.

Med valfrihetssystem premieras istället kvalitet och långsiktighet och det ger valfrihet till alla oavsett storlek på plånboken. Därför är det angeläget att kommuner som Vadstena, Valdemarsvik, Ydre och Ödeshög ser över sina beslut om att inte införa LOV. Människor ska inte förvägras bestämmanderätt på grund av bostadsort.

En skarp tillsyn är också avgörande. Om kvalitet och trygghet inte håller måttet måste krav ställas på att det åtgärdas. Sker inga förbättringar ska ansvar eller kontrakt för verksamheten kunna dras in. Det gäller oavsett vem som driver verksamheten.

Äldre är inte en homogen grupp utan det handlar om olika människor med olika behov och önskemål. Därför måste politiken formuleras utifrån olika perspektiv. Centrala områden för Moderaternas äldregrupp är även äldres ekonomi, vardag, boende och mat.

Fler måste få uppleva en ålderdom med aktiviteter och social samvaro, det behövs en mångfald av boenden anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och olika senior- och äldreboenden . Andra frågor är att alla måste ges inflytande över vad de ska äta.

Alliansens reformarbete har också alltid inriktats på att förbättra personalens situation då de är de enda garantierna för trygghet i vård och omsorg. Detta fortsätter vi med och vår äldrepolitik kommer även att fokusera på medarbetarnas arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin vardag.

När vi moderater ser att det inte är gårdagens lösningar som utvecklar Sverige så håller Socialdemokraterna emot. Det är beklagligt att de hellre motarbetar valfrihet än ser att det är kvalitetsbrister som ska åtgärdas.

Tillskillnad från (S) som saknar tydliga förslag har vi genom att ta ansvar för ekonomin kunnat satsa på välfärden utan att behöva låna och där är äldreomsorg en av de absolut viktigaste verksamheterna.
FINN BENGTSSON (M), RIKSDAGSLEDAMOT, ÖSTERGÖTLAND

MATS GERDAU (M), RIKSDAGSLEDAMOT, LEDER MODERATERNAS ARBETSGRUPP FÖR EN POLITIK FÖR ÄLDRE

MARGARETA B KJELLIN (M), RIKSDAGSLEDAMOT, ANSVAR FÖR ÄLDREPOLITIK

LARS-ARNE STAXÄNG (M), RIKSDAGSLEDAMOT, ANSVAR FÖR PENSIONSFRÅGOR

Lämna ett svar