Utan fler som jobbar stannar Bohuslän

Fler som jobbar är en förutsättning för att vi ska kunna satsa på och utveckla vår gemensamma välfärd. Utan jobb – inga skatteintäkter – ingen gemensam välfärd. Det måste därför vara lönsamt att arbeta. Dessvärre verkar de rödgröna partierna inte hålla med, och inte heller tycker de att alla jobb är fina nog.

För att få fler i arbete har Alliansregeringen infört jobbskatteavdraget som innebär runt 1700-1800 kronor mer över i plånboken, varje månad, för vanliga arbetare som kassörskor, industriarbetare, sjuksköterskor och elektriker. Vidare har ROT- och RUT-avdragen skapat många nya arbetstillfällen och minskat svartjobben. Det har också blivit enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige.

Här på Västkusten är turismen en viktig del av näringslivet. Alliansens sänkning av momsen på restaurang- och cateringtjänster kommer att främja både företagandet och arbetsmarknaden i Bohuslän. Särskilt är det unga och människor med utländsk bakgrund som ofta jobbar inom restaurangbranschen som kommer att gynnas. Med fler som jobbar kommer ökade skatteintäkter till kommunerna samtidigt som en växande restaurangnäring gynnar övriga turistrelaterade verksamheter på Västkusten.

Precis som när det gäller jobb som skapats till följd av ROT- och RUT-avdragen är ett servitrisjobb på ett sommarcafé i Grebbestad eller i köket på en restaurang i Henån värdefulla erfarenheter och inga skitjobb. Tyvärr har den rödgröna oppositionen försökt förminska sänkningen av restaurangmomsen till att handla om billigare Toast Skagen. Det är ett slag i ansiktet på de som jobbar inom branschen och det signalerar att vissa jobb inte duger. Vi menar tvärtemot att alla jobb är lika viktiga. Att dessutom som Vänsterpartiet förespråka lagstadgad 6-timmars arbetsdag är ett allvarligt hot mot välfärd och välstånd i Sverige. Det skulle ge svenska företag höjda kostnader i konkurrensen med utländska företag och i förlängningen leda till nedläggningar och minskade skatteintäkter.

Påtvingad kortare arbetstid i kombination med att sortera bort de jobb som inte anses fina nog för de rödgröna är inte att ta ansvar för Sverige. Och det är inte att ta ansvar för jobben. Vi menar istället att alla jobb behövs.

Lars-Arne Staxäng
Maria Plass
Stefan Caplan
Ellen Juntti
M-riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar