Sverige behöver fler som jobbar, inte kortare arbetsdag (V)

Svar till Sten Brodén (V) i Strömstads Tidning

I sitt resonemang kring sextimmars arbetsdag utgår Brodén (V) ifrån att det finns ett statiskt antal arbetstillfällen. Det var mycket som sades skulle fungera i teorin i kommunistiska samhällssystem runt om i världen, men som sen i praktiken visade sig inte fungera alls.
Brodén (V) följer traditionsenligt samma spår, det finns nämligen inte ett visst antal människor och ett visst antal arbetstillfällen i Sverige – det förändras hela tiden. I detta sammanhang spelar politiken en viktigt roll – med goda förutsättningar för nya och växande företag så skapas nya arbetstillfällen och innovationer. Motsatt läge leder till neddragningar och recession.
Sextimmars arbetsdag skulle vara förödande för samhällsekonomin. Hur är det tänkt att svenska företag ska konkurrera internationellt med produkter till högre kostnader men med mindre antal arbetade timmar? Följden skulle bli nedskärningar, arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Det gagnar varken människor, företag eller välfärden.
Istället måste vi se till att alla som vill jobba ska kunna jobba. Och det ska inte vara upp till politiker att bestämma arbetstid, det bör arbetsmarknadens parter och individen göra. Med en åldrande befolkning måste vi sträva efter att fler jobbar, med det kommer mer skatteintäkter, och desto starkare välfärd.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar