Alliansen har skapat ordning i sjukförsäkringen

Svar till Owe Karlsson den 3 januari i Bohusläningen

Owe Karlsson (S) försöker beskriva att alliansregeringen ställt till med oreda inom sjukförsäkringsområdet, arbetsmarknadspolitiken och bara sänkt skatter för dem med höga inkomster. Eftersom han kommer med felaktiga påståenden vill vi ge ett svar.

När allianregeringen tillträdde 2006 rådde oreda inom hela sjukförsäkringsområdet. Detta har sin rot i Socialdemokraternas misslyckande under deras sista år vid makten.

Dock observerade även den tidigare S-regeringen detta och tillsatte en utredare, den före detta socialförsäkringsministern Anna Hedborg.

Hennes slutsatser har i huvud-sak legat till grund för de nödvändiga förändringarna inom sjukförsäkringsområdet. Vart tog övriga socialdemokraters medvetenhet om problemen och ansvartagande vägen? Från världens högsta sjukfrånvaro och varierande ohälsotal är sjukförsäkringen nu strukturerad och förutsägbar.

Sjukskrivningarna har halverats och antalet förtidspensionärer har minskat med 100 000 personer sedan 2006. Människor fastnar inte längre i passiva sjukskrivningar som inte sällan för med sig följdsjukdomar, sociala problem och utanförskap. Reformens positiva effekter lyfts fram i utvärderingar. Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen betonar att det nya regelverket skapat ökad tydlighet och en mer aktiv sjukskrivningsprocess.

Regeringen har nu gjort en omfattande översyn av sjukförsäkringen för utvärdering och justeringar vid behov.

Så i stället för att komma med felaktigheter kan väl Owe Karlsson svara på om han och hans parti är beredda att ta ansvar för sina tidigare misstag och vara behjälpliga att politiskt genom-föra nödvändiga förändringar. Eller blir röstjakten, som förra mandatperioden, viktigare än att hjälpa den person som inte förmår göra sin röst hörd?

Alliansen har till skillnad mot vad Owe Karlsson framförde, sett till att skapa en av Europas starkaste ekonomier och gjort det möjligt med stora arbetsmarknadsåtgärder när konjunkturen viker. Den har dess-utom reformerat a-kassan som den omställningsförsäkring den är avsedd att vara och sett till att undersköterskor och metallare fått 1 800 kronor mer i månaden.

Är det detta som Owe Karlsson egentligen retar sig på?

Maria Plass (M)
Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamöter från Bohuslän

Lämna ett svar