M ger fler och bredare vägar tillbaka

I dag är hälften så många sjukskrivna och sjukskrivningstiden har halverats jämfört med när det såg som värst ut med sjukfrånvaron i början av 2000-talet. Nya steg tas dock för att ytterligare utveckla sjukförsäkringen vid årsskiftet. Det rör sig bland annat om viktiga åtgärder som ska leda till ökad möjlighet till individuell bedömning vid 914-dagarsgränsen, en ny sjuk- respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall och inte minst utrymme för den sjukskrivne att få tillgång till individuellt anpassad arbetslivsinriktad rehabilitering tidigare.

Samtidigt med dessa åtgärder blir det också nya pengar till förstärkta rehabiliteringsinsatser, från och med 2012 satsar vi 500 miljoner kronor årligen. Det handlar konkret om att ge fler människor möjlighet att snabbare komma tillbaka till arbetsgemenskapen genom tidiga, aktiva och individuellt anpassade insatser. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården ges genom mer resurser bättre möjligheter att samverka kring den enskildes situation och rehabilitering.

En avgörande del i den sjukförsäkringsreform som alliansen tagit ansvar för att genomföra har varit att komma bort från ordningen som tidigare gällde i Sverige, där sjukskrivningar tilläts bli både onödigt långa och inte sällan helt passiva. Dessa hjälpte inte människor tillbaka till arbete, tvärtom var resultatet skenande sjuktal och att människor gömdes undan i långvarigt utanförskap.

Att som motmedel satsa på tidiga insatser och rehabilitering är naturligt. Mer och tidigare rehabilitering ökar inte bara chanserna för människor att komma tillbaka till arbetslivet. Vissa rehabiliteringsinsatser har till och med visat sig minska risken för förtidspensionering, vilket
i sig innebär en stor samhällsvinst och höjd livskvalitet för den enskilde.

Vi följer upp och utvecklar sjukförsäkringsreformen, vi ökar våra satsningar på rehabilitering och breddar vägarna tillbaka till arbetsgemenskapen. Vi bryter på ett tryggt sätt utanförskapet för fler och vi minskar risken för andra att hamna där. Så tar vi ansvar Sverige.

GUNNAR AXÉN MIKAEL CEDERBRATT LARS-ARNE STAXÄNG FINN BENGTSSON SAILA QUICKLUND GUNILLA NORDGREN EVA LOHMAN
moderata riksdagsledamöter i Socialförsäkringsutskottet
t

Lämna ett svar