Okunskap eller populism om pensionssystemet, Juholt (S)?

När vi hörde Håkan Juholt (S) under en intervju i Radio Väst i måndags säga att pension är uppskjuten lön blev vi ordentligt bekymrade. Är detta ytterligare ett i raden av uttalanden som Juholt senare kommer att ta tillbaka, beror det på okunskap om det svenska pensionssystemet eller är det ren populism?
Det svenska pensionssystemet bygger på pensionsöverenskommelsen mellan de fyra borgerliga partierna och socialdemokraterna i slutet av 1990-talet. Redan då tog vi ansvar för ett långsiktigt stabilt pensionssystem som relaterar till den ekonomiska tillväxten och tar hänsyn till den växande medellivslängden. Systemet är kopplat till hur många som arbetar. Det finns bara en faktor som stärker pensionerna och som ger systemet stabilitet över tid: fler som jobbar.
Det är vi som jobbar idag som betalar dagens pensioner genom pensionsavgifter. Och det är våra barn och barnbarn som kommer att betala våra pensioner när vi väl går i pension. Där ligger inga öronmärkta pengar med en pensionärs namn och adress och väntar den dagen man går i pension. Pension är alltså inte uppskjuten lön.
Sade Juholt (S) det motsatta pga okunskap eller handlar det om ett populistiskt uttalande för att flirta med pensionärerna? Vill socialdemokraterna även frångå pensionsöverenskommelsen och därmed ansvaret för svenska pensionärers välbefinnande idag och i framtiden?
Vi menar att både pensionsöverenskommelsen och vårt pensionssystem är långsiktigt stabilt och något vi bör värna om – och inte något man försöker vinna billiga poänger på.

LARS- ARNE STAXÄNG (M)
Riksdagsledamot Bohuslän Ledamot i socialförsäkringsutskottet och Pensionsgruppen

MARIA PLASS (M)
Riksdagsledamot Bohuslän Ledamot i arbetsmarknads-utskottet

MIKAEL CEDERBRATT (M)
Riksdagsledamot Norra Älvsborg Ledamot i socialförsäkrings-utskottet

Lämna ett svar