Budgetdebatt i riksdagen

Lars-Arne i budgetdebatt i riksdagen kring utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom:

– Det är viktigt att poängtera att det finns bara en sak som kan betala framtidens pensioner och se till att pensionssystemet är stabilt under överskådlig tid. Det är jobb, jobb och åter jobb. Det är just därför alliansregeringen benhårt i alla lägen prioriterar och stimulerar arbete och återgång till arbete.

Läs hela Lars-Arnes anförande här: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2011/12:46#anf159

Lämna ett svar