Ekonomisk trygghet när vi blir äldre

Vi moderater vet att ekonomisk trygghet är viktig även när
man blir äldre. För många av våra äldre är pensionen den enda inkomsten. En förutsättning
för en god pension är att så många som möjligt arbetar. Alliansregeringen vill
därför att alla som kan och vill arbeta skall få möjlighet till detta. Det är
anledningen till att regeringen slopat den särskilda löneskatten och infört ett
särskilt högt jobbskatteavdrag för personer över 65 år. Därtill har ett förbud
mot diskriminering i arbetslivet införts.

Vårt pensionssystem är uppbyggt på att så många som möjligt
arbetar. Men skattenivån är också avgörande för hur mycket som blir kvar att
leva på. Alliansen har därför i tre steg (2009, 2010, 2011) sänkt skatten för
Sveriges pensionärer, framförallt för dem med låg pension. Dessa tre steg har
konkret inneburit att pensionärerna har fått mellan 5000 och 10 000 kronor i
skattesänkning och därmed utjämnat att pensionerna sänktes som följd av lågkonjunkturen.

Alliansregeringen går nu vidare i utvecklingsarbetet för att
underlätta för våra pensionärer genom att under 2012 göra flera förbättringar
som kommer att få stor betydelse för de enskilda pensionärerna. Från den 1
januari 2012 höjer vi bostadstillägget med 170 kr i månaden för dem som är berättigade
till detta. Under 2012 höjs inkomstpensionen med 3,5 %, för en ålderspensionär
med 12 000 kr per månad i inkomstpension betyder det en höjning med 420 kr före
skatt vilket blir 5040 kr per år. Även garantipensionen kommer under 2012 att höjas
och då med 2,8 % vilket innebär 213 kr per månad och 2556 kr per år.

Det här ser vi Moderater som viktiga steg för att de pensionärer,
ofta kvinnor, som har det allra svårast, ska uppnå en skälig inkomst som ska göra
det möjligt att leva väl på sin pension.

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän, socialförsäkringsutskottet

Gunilla Nordgren (M)
Riksdagsledamot södra Skåne, socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar