Sverigedemokraternas politik hotar framtidens välfärd och pensioner

För att kunna utveckla vår gemensamma välfärd och för att pensionerna ska kunna växa i framtiden så krävs att alla som kan och vill jobba också får möjlighet till det. När fler jobbar och betalar skatt tillkommer mer resurser till skola, vård och omsorg. Detsamma gäller pensionerna.

Det svenska pensionssystemet är långsiktigt stabilt och kommer till skillnad från pensionssystemen i andra europeiska länder att hålla, men det förutsätter att tillräckligt många arbetar i vårt land. Det är nämligen baserat på tillväxttakten och på att dagens förvärvsarbetande betalar dagens pensioner – så ju fler som jobbar desto högre pensioner. Därför är det mycket viktigt att både de som kommer till Sverige och de som bor här kommer i arbete och bidrar till sin egen försörjning om de klarar av det fysiskt och psykiskt. Det är så ett land byggs upp och håller ihop.

Men både Sverige och övriga Europa står inför betydande demografiska utmaningar – en minskande andel människor i arbetsför ålder ska försörja en växande andel pensionärer. Det är därför av största vikt att alla som kan och vill jobbar, och att fler än idag gör det. Viktiga reformer har införts av alliansregeringen för att göra det mer lönsamt att arbeta och mer lönsamt att driva företag. Men detta kommer inte att räcka. Sverige kommer även att behöva en begränsad arbetskraftsinvandring från andra länder som kan bidra till tillväxt och välfärd. Det finns redan idag arbetskraftsbrist på sina håll i Sverige, och vårt behov av arbetskraft kommer att öka i framtiden.

Det är därför beklagligt att Sverigedemokraterna inte vill förstå denna problematik och istället motsätter sig all form av invandring i alla lägen. Uppenbarligen ser SD det som negativt att människor kommer till Sverige och jobbar och betalar skatt. En politik där allt färre jobbar skulle vara förödande för dagens och framtidens pensionärer då det skulle leda till minskande pensioner och färre resurser och anställda inom vård och omsorg till följd av arbetskraftsbrist.

Endast genom en politik där fler jobbar – oavsett bakgrund – kan vi säkra välfärden och pensionerna. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän, ledamot i pensionsgruppen

Lämna ett svar