Traditions- och utbildningsfartyg behöver förenklade regler

I en motion til riksdagen skiver Lars-Arne Staxäng tillsammans med kollegan Lars Hjälmered om behovet av förenklade regler för traditions- och utbildningsfartyg. Vi hoppas att vår nya motion kan bidra till att Transportstyrelsen inkluderar utbildningsfartygen i det kommande beslutet och regeländring för traditionsfartyg, säger Lars Hjälmered. Föreningar och företag som anordnar utbildning ger ett avgörande bidrag till sjösäkerhet i Sverige.

Läs mer här: http://www.skargardsbryggan.com/?a=578963077&s=1

Lämna ett svar