Rödgröna budgetar skulle ge grekiskt kaos

Finanskrisen har blivit till en skuldkris med allvarliga konsekvenser för flera länder i vår omvärld. Med en exportbaserad ekonomi kan Sverige påverkas negativt av skuldkrisen trots att vi själva har solida statsfinanser. Därför lade alliansregeringen fram en budget för 2012 med fokus på ansvar för statsfinanserna, välfärden och jobben.

Det är mer än man kan säga om de rödgrönas skuggbudgetar. Socialdemokraterna underfinansierar sina förslag med runt 10 miljarder. S kostnadsberäknar inte förslag på arbetsmarknadsinsatser för unga, överskattar intäkterna från sin lastbilsskatt med flera miljarder, underskattar kostnaderna för studiemedel, bristyrkesutbildningar mm samt presenterar ofinansierade förslag som utbyggd tunnelbana i Stockholm.

S byter dessutom ut alliansens arbetslinje med sin gamla bidragslinje. Nästan hälften av Socialdemokraternas budgetutgifter går till bidragslinjen och AMS-åtgärder – vilket S ofta kallar ”investeringar”. Genom skattehöjningar och återinförd bidragslinje blir det mindre lönsamt att arbeta, vilket försvagar de offentliga finanserna med 20 miljarder. S-förslagen skulle hota statsfinanserna och försvåra ekonomins återhämtning. Företag och hushåll skulle åka på betydande skattehöjningar.

Det ser inte ljusare ut i varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiets budgetar. V vill sin vana trogen införa kraftiga skattehöjningar för företag och vanliga människor. MP satsar på att straffbeskatta lastbilstransporter med flera miljarder och på att höja bensinpriset med 70 öre. Därtill skulle MP:s ofinansierade förslag med lån på hundratals miljarder för bl a höghastighetståg leda till en kraftig ökning av budgetunderskottet och hota det finanspolitiska regelverket.

De rödgröna budgetarna skulle sammantaget hota landets konkurrenskraft och de offentliga finanserna. Vi vänder oss emot att riskera föra svensk ekonomi mot ett grekiskt kaos. Alliansregeringen satsar på förstärkt kunskapsfokus i skolan, ökade anslag till väg och järnväg, riktade insatser för att förbättra ungas jobbchanser och skatteförändringar för att stimulera företagandet – fullt finansierade insatser med fokus på sysselsättning och tillväxt, och med sunda offentliga finanser som grund. 

Alliansriksdagsledamöter Bohuslän
Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)

Lämna ett svar