Staxäng (M) invald i M-partistyrelsens politikutvecklingsgrupp för en politik för äldre

En särskild grupp ska sammanställa och utveckla Moderaternas syn på äldrefrågor ur ett tvärpolitiskt perspektiv och komma med förslag på en samlad moderat politik för äldre. En slutrapport ska lämnas i september 2012, den ska framtidsinriktad och kombinera konkreta förslag med en övergripande bild – den moderata äldrevisionen. Gruppen ska anordna seminarier och studiebesök samt samarbeta med organisationer, företag, pensionärsföreningar och andra intressenter.

– Frågan vi kommer att ställa oss är: – hur vill du ha det när du blir gammal? Vi har en demografisk utveckling i Sverige där andelen äldre ökar och andelen yngre minskar, det är därför avgörande att vi har en modern syn på äldrepolitiken utefter de nya förutsättningarna. Då politiken för äldre har kopplingar till en rad andra politikområden är det viktigt att samla dessa i en samlad äldrepolitik, berättar Lars-Arne Staxäng (M)

– Fokus kommer att ligga på äldres ekonomi, äldres vardag, sjukvården för äldre och äldreomsorg. Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation och också känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället, avslutar Lars-Arne Staxäng (M)

Lämna ett svar