Besök på Trafikverket och Polisen i Göteborg om metallstölder

Metallstölder av framförallt koppar orsakar stora problem längs järnvägarna i Västsverige men även företag, privatpersoner och kyrkor drabbas av omfattande stölder. Riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (M) besökte därför järnvägsbygget Trollhättan-Göteborg och Trafikverket och senare även polisledningen i Göteborg tillsammans med m-riksdagskollegorna Sten Bergheden (M) och Mikael Cederbratt (M).

Under besöket längs järnvägen Göteborg-Trollhättan framgick det tydligt att skadorna på infrastrukturen som kopparstölderna medför är mycket stora, och beräknas hittills i år ha kostat 7 miljoner kronor i direkta kostnader. Skulle man räkna in indirekta kostnader på tågförseningar och annat, så kan beloppet röra sig om hundratals miljoner. Trafikverket efterlyste kodning av kopparn så den kan identifieras till plats och stöld för att lättare få tjuvarna fällda samt att mer kontroll behövs i skrothandelsledet för att försvåra för tjuvarna att göra sig av med stöldgodset. Det kan röra sig om att få bort kontanthanteringen och omvänd momsredovisning samt hårdare krav på skrotfirmor.

– Kopparstölderna bedöms av Trafikverket som fullt jämförbara med snökaoset på vintrarna, det kostar samhället mycket pengar och skapar stora förseningar i trafiken och i arbetet med ny järnväg. Detta är oacceptabelt och det är tydligt att förändringar behövs för att få stopp på kopparstölderna.

Polisledningen i Göteborg påpekade att metallstölder är ett stort problem och har haft ett speciellt projekt kallat kopparorm, där man på olika sätt angripit problemet. Polisen efterlyser också förändringar och har lämnat in förslag till Rikspolisstyrelsen. Det handlar om mervärdeskatt, krav på tillstånd för handel med skrot och kontanthanteringen.

Riksdagsledamöterna hade en bra diskussion med både Trafikverket och Polisen om vad som kan minska denna brottslighet på ett pragmatiskt sätt. En viktig diskussion som måste fortsätta för att vi skall kunna komma med bra förslag till lagförändringar.

Lämna ett svar