Företagsbesök i Stenungssund

Lars-Arne Staxäng med riksdagskollegor och representanter för Svenskt Näringsliv besökte måndagen den 10 oktober Borealis AB i Stenungsund. Det är ett av de viktiga kemiföretagen i Sverige, och är en koncern som har 5400 anställda i över 20 länder. I Stenungsund så har man två anläggningar och c:a 900 anställda, som omsätter 13,4 miljarder kronor. De har kunder i 120 länder och är bland annat världsledande när det gäller isolermaterial i kablar för ström- och energilösningar. Med andra ord kan man säga att det är ett viktigt företag för att vi skall lösa våra energiomställningar. Man jobbar även ihop med de andra kemiföretagen i Stenungsund som är AGA, Akzo Nobel, INEOS och Perstorp. Man har en vision om att kunna få fram “gröna” råvaror, istället för fossilbränslen, för att producera sina plastprodukter. Man skulle i så fall bli först i världen med detta. Man påpekade flera gånger hur viktigt det är att man har en bra energipolitik i Sverige, både på kostnadssidan och med små driftsstörningar.

Lämna ett svar